GAME UPDATE :

สูตรเกมส์ Mini Ninjasเป็นสูตรปลดล๊อค Xbox Live Gamer Picture

เราต้องได้ ‘Stop! Futo Time!’ Achievement ซะก่อนซึ่งเราต้องใช้ Futo ในทุกๆฉาก ไม่แน่ใจว่าให้ใช้ Futo อย่างเดียวหรือปล่าวต้องไปลองดูกันเองเน้อ

แหล่งที่มา : www.konrakgame.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: