GAME UPDATE :

เจ๋ง!! Nintendo Switch อาจรองรับการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetooth

Nintendo Switch

เจ๋ง!! Nintendo Switch อาจรองรับการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetoothมีบัญชีผู้ใช้ Twitter @OatmealDome ออกมาเผยว่าพบเฟิร์มแวร์ของ Nintendo Switch เวอร์ชั่น 12.0.0 มีการเพิ่มไดรเวอร์ Bluetooth ทำให้คอนโซล Nintendo Switch อาจสนับสนุนการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetooth แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณสมบัติ Bluetooth Audio จะถูกนำมาใช้หรือไม่

ซึ่งตอนนี้ Nintendo Switch ยังไม่รองรับชุดหูฟังหรือลำโพง Bluetooth จะต้องต่อสัญญาณเสียงแจ็คหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร เท่านั้น แต่เป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: