GAME UPDATE :

Tree of Savior ส่งกิจกรรม: Hunting Season ชวนเหล่าผู้กล้ามาล่าค่าหัวกันแล้ววันนี้!!Tree of Savior ส่งกิจกรรม: Hunting Season ชวนเหล่าผู้กล้ามาล่าค่าหัวกันแล้ววันนี้!!


สวัสดีเหล่าผู้กล้า Tree of Savior ทั้งหลาย พบกับกิจกรรม 'Hunting Season ถึงเวลาออกล่า!' กิจกรรมที่จะทำให้ได้เป็นนักล่าค่าหัวเพื่อทำภารกิจสุดอันตรายพร้อมรับรางวัลสุดเจ๋ง สำหรับระยะเวลาและรายละเอียดกิจกรรมอ่านได้ด้านล่างนี้เลย!!

ระยะเวลากิจกรรม: 28 กันยายน 2560 - 12 ตุลาคม 2560
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1. รับภารกิจประจำวันจาก event notice board ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Klaipeda หรือ Orsha
2. ค้นหามอนสเตอร์เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในภารกิจที่ได้รับ
3. กำจัดมอนสเตอร์เป้าหมายเพื่อรับรางวัล

ของรางวัล
วันที่ 1 – EXP Tome 14 Days x 1


วันที่ 2 – Silver Anvil 14 Days x 1


วันที่ 3 – Enchant Scroll x 2


วันที่ 4 – EXP Tome 14 Days x 2


วันที่ 5 – Special Reward

วันที่ 6 – EXP Tome 14 Days x 3


วันที่ 7 – Silver Anvil 14 Days x 1


วันที่ 8 – Enchant Scroll x 3


วันที่ 9 – EXP Tome 14 Days x 4


วันที่ 10 – Special Reward

หมายเหตุ:

1. ของรางวัลจากกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายได้ 2. สามารถรับเควสได้วันละ 1 ครั้ง และจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันต่อวัน 3. คุณสามารถทำเควสได้ทั้งหมด 10 ภารกิจในระยะเวลากิจกรรม 4. คุณจะสามารถรับเควสได้อีกครั้งหลังเวลา 06:00 น. ในวันถัดไป 5. เวลาหมดอายุของไอเท็มจะเริ่มนับหลังจากที่ได้รับไอเท็ม

สามารถติดตามข่าวสารของเกม Tree of Savior เพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : https://www.facebook.com/TH.TreeofSavior/ Website : https://th.nexon.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: