GAME UPDATE :

wii bag travel

 

   เป็นกระเป๋า wii อีกรุ่นที่มีรูปร่างสวยใช้ได้ครับ ใส่อุปกรณ์ได้ครบครัน ถ้ามีขายในไทยร้านไหน ผมจะมาแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบอีกครั้งคัรบ

 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
 http://www.wii.in.th


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: