GAME UPDATE :

Login ออนไลน์รับไอเทมฟรีทุกวัน!


Login ออนไลน์รับไอเทมฟรีทุกวัน!


ข่าวเกมออนไลน์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ออนไลน์ในเกมครบ 2 ชั่วโมง (ติดต่อกัน) รับไอเทมฟรีทุกวัน!! ออนไลน์ครบปุ๊บ รับไอเทมปั๊บ ส่งผ่านระบบจดหมายภายในเกม

ระยะเวลากิจกรรม
11 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงื่อนไขการรับไอเทม
1. ตัวละครที่ออนไลน์ครบ "2 ชั่วโมงติดต่อกัน" จะได้รับไอเทมจากกิจกรรม
2. ไอเทมที่ได้รับจะเป็นไปตามลำดับจำนวนวันที่ผ่านเงื่อนไข
3. 1 ไอดี สามารถรับไอเทมได้ 1 ครั้ง / 1 วัน
4. ตัวละครจะต้องออนไลน์ติดต่อกัน หากมีกรณี ออกจากเกมส์ หลุด หรือ กรณีใดๆ จะถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข
5. รางวัลที่จะได้รับคิดจากจำนวนวันที่ออนไลน์ครบ (ไม่ได้ล็อคไอเทมตามวัน)
6. ของรางวัลถูกจะส่งให้กับตัวละครที่ออนไลน์ครบ 2 ชั่วโมงทันที ทางระบบจดหมายในเกม

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: